ATID-252 Em thư ký xinh đẹp đi thử việc....

#1 #2
  Bình luận
  đang tải
  đang tải


Nội dung phim

Kokone, một nữ nhân viên văn phòng làm việc cho một công ty IT, lần đầu tiên được giao một công việc lớn. Kokone mang tài liệu về nhà và cố gắng chuẩn bị ở nhà, nhưng tài liệu đã bị đánh cắp trên đường về nhà. Kokone, người phải chịu trách nhiệm, được triệu tập bởi người đứng đầu nhóm, Ito.

ATID-252 Em thư ký xinh đẹp đi thử việc....

Thông tin phim

Để lại nhận xét